ຂ້ອຍຝັນວ່າແມ່ຂອງຂ້ອຍເອົາຜ້າປູທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງລາວຫຼາຍຜືນ, ແລະມີຂະຫນາດນ້ອຍແລະເບົາ, ຂ້ອຍເອົາມັນແລະແປງມັນ, ແລະມັນຖືກຕ້ອງຫຼາຍໃນບ່ອນ, ຂ້ອຍບອກນາງວ່າມາຮອດບ່ອນນັ້ນແລະ ມັນເປັນສີແດງ