ຂ້ອຍຝັນວ່າຂ້ອຍເກີດກັບພວກເຮົາ, ແຕ່ບໍ່ດົນນາງໄດ້ເສຍຊີວິດ, ແລະມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງຢູ່ອ້ອມຕົວຂ້ອຍ, ແລະໃນຕອນທ້າຍຂອງຄວາມຝັນ, ຂ້ອຍພົບວ່າລູກສາວຂອງຂ້ອຍຍັງມີຊີວິດຢູ່.