ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຝັນ​ວ່າ​ຄູ່​ຫມັ້ນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ງານ​ກັບ​ຜູ້​ຍິງ​ຄົນ​ອື່ນ, ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ